Loading...

Co robimy?

Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się biurem architektonicznym, które na bazie zdobytego doświadczenia jest dla naszych Klientów godnym zaufania Partnerem w pełnym zakresie czynności procesu inwestycyjnego. Wykorzystującą naszą wiedzę i nowoczesne techniki projektowania komputerowego, bardzo dobrą organizację pracy przygotowujemy kompletną dokumentację charakteryzującą się funkcjonalnością i ekonomicznością przyjętych rozwiązań projektowych z zastosowaniem nowoczesnych technologii budowlanych. Zapewniamy wysoką jakość obsługi, terminowość oraz oryginalność projektów.

Zakres

Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne

W naszym zakresie działalności leży pełne spektrum obsługi projektowej i administracyjnej wszelkiego typu inwestycji m.in.: obiekty użyteczności publicznej (centra handlowo-usługowe, obiekty administracyjne, oświatowe, służby zdrowia, sportowe i rekreacyjne, usługowe, handlowe, biurowe), obiekty przemysłowe, obiekty magazynowo – biurowe, zespoły zabudowy wielorodzinnej, zespoły apartamentów, budynki wielo i jednorodzinne, rezydencje, obiekty zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, itd.), salony sprzedaży i obsługi samochodów, stacje paliwowe oraz wiele innych.

Projektowanie
wnętrz


Wykonujemy kompleksowe opracowanie projektowe wnętrz o różnym przeznaczeniu. Dla klienta indywidualnego przygotowujemy dokumentację w zakresie rezydencji, domów, apartamentów i mieszkań, a dla klienta komercyjnego aranżację pomieszczeń publicznych m.in.: restauracji, kawiarni, biur, obiektów służby zdrowia. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i z należytą starannością w celu osiągnięcia zamierzonego efektu przy pełnej współpracy z klientem.

Analiza i doradztwo inwestycyjne


Zajmujemy się precyzyjnym określeniem potencjału działki inwestycyjnej, wynikającego z jej cech fizycznych, uwarunkowań prawnych i przestrzennych oraz wszystkich innych właściwości, możliwych do określenia. Analizujemy ten teren pod kątem możliwości jego wykorzystania dla planowanej inwestycji. Sprawdzamy możliwości realizacji inwestycji pod kątem infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, w oparciu o uzgodnienia z miejscowym zarządcą dróg publicznych i dostawcami mediów. Rozważamy różne warianty realizacji inwestycji na danym terenie w kontekście uwarunkowań wynikających z założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub (w przypadku jego braku) decyzji o warunkach zabudowy, Prawa Ochrony Środowiska oraz warunków gruntowo-wodnych.