Loading...

Przejście Graniczne

Modernizacja i rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Zosinie
Szczegóły projektu

Inwestor: LZPG w Chełmie

Autorzy: SZ. BABIK, Ł. JAROSZEWSKI, J. RZEMIENIEC

Współpraca: R.TKACZYK i TOBIN Consult. Engineers

Projekt: 2010-2011

Realizacja: 2012-2014

Zakres: PROJEKT BUD. I WYK., NADZORY AUTOR.

Parametry: 6000 m2 PU

Kręgosłupem założenia przestrzennego MDPG Zosin-Uściług (województwo lubelskie, powiat hrubieszowski), było i jest pas drogi krajowej nr 74. Równolegle, wzdłuż tej drogi, na nasypie
o wys. 1,6-4,5 m i powierzchni ok. 70’000 m2, zaprojektowane i zrealizowane zostały 33 obiekty kubaturowe, inżynierskie i urządzenia technologiczne, tworząc układ ulicowy o zmiennej szerokości urbanistycznej.
Planowane przedsięwzięcie przewidywało wykonanie obiektów kubaturowych o infrastrukturze niezbędnej do odpraw granicznych, w tym budynków murowanych parterowych i piętrowych o płaskich dachach oraz wiat o konstrukcji metalowej.
Zakres opracowania obejmował również rozbudowę infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania przejścia granicznego.

 Powrót do Projektów