Loading...

ZESPÓŁ ZABUDOWY MIESZKALNEJ WIELORODZINNEJ

ZESPÓŁU ZABUDOWY MIESZKALNEJ WIELORODZINNEJ Z Garażem podziemnym
Szczegóły projektu

Inwestor: MURAPOL S.A.

Autorzy: Ł. JAROSZEWSKI, J. RZEMIENIEC, SZ. BABIK

Współpraca: J. TWARDOWSKA, M. FRĄCZEK

Projekt: 2010-2011

Realizacja: 2012-2014

Zakres: PROJEKT KONC., BUD., WYK.

Parametry: 7200 m2

Zespół zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, który tworzy pięć budynków mieszkalnych, w tym trzy typu „A” i dwa typu „B”, posiadających 160 lokali mieszkalnych. Każdy z budynków posiada cztery kondygnacje nadziemne mieszkalne oraz nieużytkowe poddasze, a budynki typu „B” dodatkowo kondygnację podziemną, przeznaczoną w całości na garaż. Na każdym piętrze znajduje się 8 mieszkań, o zróżnicowanej typologii gdzie na każde 4 mieszkania przypada 1 klatka schodowa. Inwestycja obsługiwana jest przez 78 miejsc postojowych nadziemnych oraz 38 miejsc zlokalizowanych w garażach podziemnych. Wjazd do garaży podziemnych od strony krótszej elewacji (południowej dla budynku 1B i północnej dla budynku 2B) poprzez wewnętrzny sięgacz.
Budynki zorientowane są dłuższymi bokami wzdłuż osi północ/południe. Główne wejścia do budynków mieszkalnych znajdują się od strony zachodniej. Projektowane budynki wolnostojące, w rzucie poziomym o kształcie prostokąta o wymiarach wynoszących 41 x 12m. Wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do kalenicy wynosi – 15,98 m. Dach dwu-spadowy z oknami połaciowymi kryty dachówką ceramiczną o kącie nachylenia 35 stopni.

 Powrót do Projektów